fbpx

XI Bieg Wokół Twierdzy Zamość – Regulamin, zapisy online

Pod Honorowym Patronatem:
Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego

Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka

Starosty Powiatu Zamojskiego Pan Stanisława Grześko

Formularz zgłoszeń

Listy startowe

– Popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego oraz popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji,
– Przypomnienie idei biegów Wokół  „Twierdzy Zamość”,
– Promocja walorów Miasta Zamość, Zamojszczyzny i Lubelszczyzny
– Uczczenie obchodów Dnia Flagi,
– Uczczenie Święta Konstytucji 3 Maja,

ORGANIZATORZY:

Głównymi Organizatorami Biegu są: Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu oraz Klub Sportowy „AGROS” Zamość przy współpracy:


– 
Urzędu Miasta Zamość

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

– Ministerstwa Sportu i Turystyki

 Starostwa Powiatowego  w Zamościu

– Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu
– Okręgowego Kolegium Sędziów LA w Zamościu
– UKS Azymut Gmina Zamość
– I LO w Zamościu
– Gminy Miączyn
– Sponsorów X Biegu:

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału