fbpx

Misja klubu

„Szkolenie przyszłych mistrzów sportu w myśl zasady fair play oraz wychowanie poprzez sport” 

Klub Sportowy „AGROS” w Zamościu funkcjonuje od 1976 roku. W okresie 33 lat istnienia zawodnicy KS „AGROS” Zamość zdobyli ponad 300 medali Mistrzostw Polski, kilkanaście medali Mistrzostw Europy i Świata w różnych kategoriach wiekowych oraz uczestniczyli w Igrzyskach Olimpijskich w Atenach (lekkoatletka) i w Pekinie (3 lekkoatletki). Nasze sekcje sportowe (lekka atletyka, łucznictwo, zapasy i kolarstwo) rokrocznie zasilają kadry narodowe nowymi zawodnikami zarówno w rocznikach młodzieżowych jak i seniorskich.

W naszych sekcjach trenuje ponad 300 młodych wielce uzdolnionych zawodników, którzy corocznie zdobywają czołowe miejsce w Mistrzostwach Polski plasując tym samym Klub w czołówce klubów Gmin i Powiatów w Państwowym Systemie Współzawodnictwa Sportu Dzieci i Młodzieży. Sekcja lekkiej atletyki startuje w rozgrywkach I ligi Seniorów plasując się w 2008 roku na VII miejscu wśród XVI zespołów tworzących I ligę. Sekcja łucznicza startuje w rozgrywkach Ekstraklasy mężczyzn plasując się w sezonie 2008 roku na III miejscu w lidze. Środki budżetu miasta zapewniają nam podstawy funkcjonowania Klubu i pokrywają w całości szkolenie grup naborowych.
Od 10 lat jesteśmy najlepszym klubem młodzieżowym w województwie lubelskim zajmując nieprzerwanie I miejsce. Także wyniki naszych zawodników w sporcie kwalifikowanym klasyfikują nasz klub na czołowym miejscu we wszystkich rankingach na Lubelszczyźnie Jesteśmy bardzo dobrze postrzegani i doceniani przez Samorządy zarówno miasta Zamościa jak i Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego.
Klub jako stowarzyszenie Kultury Fizycznej zarejestrowany jest w KRS pod numerem 0000-13-910, co pozwala nam z jednej strony korzystać z dotacji Samorządowych, z drugiej zaś strony daje możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne. Podstawę funkcjonowania Klubu opieramy o środki samorządowe z budżetu m. Zamościa. Jesteśmy najsilniejszym klubem w mieście zarówno w sporcie młodzieżowym jak i kwalifikowanym. Także Samorząd województwa lubelskiego wspiera finansowo nasze działania w zakresie sportu młodzieżowego.
Dorobek naszego klubu na przestrzeni ostatnich lat przedstawia się następująco. W klubie pracuje 17 szkoleniowców z uprawnieniem trenerskim oraz 5 współpracuje prowadząc indywidualnie poszczególnych zawodników. Zawodnicy nasi mają nieograniczony i bezpłatny dostęp do bazy sportowej (hale, boiska, bieżnia sztuczna, tory łucznicze), która jest własnością Samorządu. Poziom sportowy i wiek zawodników jest zróżnicowany.

Zarząd wybrany na następną kadencję w Klubie Sportowym Agros ukonstytuował się następująco:
1. Prezes – Konrad Firek
2. V-ce Prezes – Janusz Waśko
3. V-ce Prezes – Jerzy Zawadzki
4. Sekretarz – Władysław Kardasz
5. Skarbnik – Janusz Szatkowski
6. Członek – Janusz Halas
7. Członek – Tadeusz Lizut
Zarząd wybierany jest co 4 lata. Kadencja obecnego zarządu kończy się w grudniu tego roku.